اساتید فرش

« آشنایی با استاد غلامحسین جبینی خیابانی» به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان

استاد غلامحسین جبینی خیابانی (بدیع قلم) از جمله طراحان هنرمند تبریز است.

· نام:غلامحسین جبینی خیابانی

· تاریخ تولد: ۱۳۲۰ خورشیدی

· محل تولد: تبریز

استاد خیابانی (بدیع قلم) از جمله طراحان هنرمند تبریز است. وی که بسال ۱۳۲۰ خورشیدی تولد یافته است طراحی قالی را از سنین کودکی، ضمن تحصیل در نزد پدر فرا گرفته است. پدرش استاد میرزا تقی نقاش نیز که از شاگردان مبرز مرحوم ارژنگی است در آموختن فرزند به آنچه از استاد ارژنگی فرا گرفته بود از هیچ کوششی فروگذاری نکرد.

استاد خیابانی که ۳۸ سال است قلم در دست دارد تاکنون طرحهای ابتکاری فراوانی را عرضه داشته که تعداد آن‌ها بحدود یکهزار طرح می‌رسد. در این طرح‌ها مظاهر و جلوه‌های طبیعت همواره الهام بخش آثار ارزشمند استاد خیابانی است گل‌ها و شاخه‌ها در طرحهای خیابانی با پیچشهای موزون و تنیدن در یکدیگر در ‌‌نهایت نقشی را ارائه می‌دهند که روح انگیز و نشاط بخش است و کاربرد رنگهای متناسب در آن‌ها همواره جلوه بهار را در خاطر تداعی می‌کند.

قالی ایران

منبع :