اساتید فرش

آشنایی با"استاد علی پورحلاجی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان

استاد استاد علی پورحلاجی نیز یکی دیگر از طراحان جوان تبریز است.

نام: علی پورحلاجی

تاریخ تولد:

محل تولد: تبریز

علی پورحلاجی نیز یکی دیگر از طراحان جوان تبریز است. وی پس از پایان تحصیلات با برخورداری از محضر استاد مرتضی نخجوانی به فراگرفتن رموز طراحی پرداخته و سعی نموده با کپی از تابلوهای نقاشان مشهور جهان آثار آنان را زینت بخش قالی‌های ظریف بنماید. دستیابی بدین مقصود همکاری بسیار نزدیک وی با صورت بافان هنرمند تبریز را سبب شده است و حاصل این همکاری ارائه آثار برجسته‌ای است که امروزه زینت بخش نمایشگاههای معروف است. یکی از این آثار تابلو بازی بیلیارد اثر نقاش مشهور بویلی است که با ریز۶۰ در اندازه ۲×۵/۳ متر با ۳۶ فیگور طراحی شده و هنرمند مشهور آقای اصغر کمانی در مدت یکسال و نیم بافت آنرا باتمام برده است. تابلو حضرت یوسف در اندازه ۲×۳ متر و ریز۵۰ گره کار استاد صمد اسعدی و تابلو عیسی مسیح (ع) در اندازه ۲×۳ متر و ریز۶۰ گرهی کار استاد جعفر بهمرد از جمله دیگر آثار پورحلاجی است.

قالی ایران

 

منبع :