اساتید فرش

آشنایی با"استادان میر مصور و رسام ارژنگی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان

استادان میر مصور و رسام ارژنگی این دو هنرمند برجسته تبریز، رسام ارژنگی و میر مصور که مینیاتوریست و تذهیب کار بودند.

· نام: می‌رمصور ورسام ارژنگی

· تاریخ تولد:

· محل تولد: تبریز

این دو هنرمند برجسته تبریز، رسام ارژنگی و میر مصور که مینیاتوریست و تذهیب کار بودند، به ویژه میر مصور،از طراحان صاحب سبک تبریز محسوب می‌شدند و غالب هنرمندان برجسته تبریز به نحوی تحت تأثیراین دو استاد بوده‌اند.

ایشان از مؤسسین مدرسه صنایع مستطرفه تبریز بوده‌اند که استادان بزرگ طراحی قالی تبریز پرورش یافته تجربه این دو استاد، در این مدرسه بوده‌اند. میر مصور که خود کارگاه طراحی هم داشته و تعلیم نقش قالی و طراحی می‌داده است. وی استاد میرزا حسن خان ولیعهد احمدشاه بود که زیر نظرش به یادگیری نقاشی مشغول بوده است. یکی از معروف‌ترین طرحهای فرش تبریز به نام چهار فصل، کار این هنرمند است. ایشان ضمن آوردن چهار اثر تاریخی مهم ایران در این اثر که چهار فصل این فرش را تشکیل داده است، از افراد بزرگ همچون پیامبران و دانشمندان بزرگ ایران در قالب‌هایی زیبا در چهار گوش فرش که در واقع در حاشیه فرش قرار دارد، استفاده کرده است. در ترنج فرش هم تصویری از پادشاه هخامنشی قرار دارد.

تابلو نادر که در موزه (مقبره) نادر سردار بزرگ ایران قرار دارد و همچنین تابلوی شاهپور، از ساخته‌های اوست. میر مصور صاحب سبک زیر خاکی است.

در یک بررسی اجمالی بر طراحی فرش فعلی، و مشاهده تعداد متنوعی از فرش‌های بافته شده در تبریز، بی‌اغراق می‌توان اذعان کرد، آنچه در گذشته بر زمینه طرحهای فرش همچن اسلیمی‌ها، گل و بوته، خطائی‌ها، پرندگان و حیوانات توسط این دو هنرمند و با قلم و رنگ آمیزی مبتکرانه این طراحان قدیمی نظیر استاد رسام ارژنگی و میر مصور صورت گرفته، پایه و اساس بنیان طرح‌های طراحان معاصر و جوان بوده است.

قالی ایران

منبع :