کلکسیون فرش

قالیچه ترنج دار اصفهان

پشم و ابریشم ، اندازه 148 * 218 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :