کلکسیون فرش

قالیچه پشمی اصفهان

شاه عباسی لچک ترنجدار ، 1920 میلادی ، اندازه 150 * 222 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :