اخبار فرش

توزيع اعتبارات آموزشی بافندگان فرش بر اساس کيفيت

کیفیت کار و نوع فرش مبنای تقسیم و توزیع بودجه اعتبارات آموزشی بافندگان فرش استان ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر آموزش فرش دستباف مرکز فرش ایران امروز در جلسه بررسی مشکلات آموزش بافندگان فرش در فسا گفت:امسال اعتبارات دو و نیم میلیارد تومانی آموزش مرکز فرش ایران در بین 29 استان کشور بر اساس کیفیت کار و نوع فرش ها توزیع می شود.
آقای خدم الحسینی افزود:بر این اساس امسال بافندگان فرش در استان فارس از اعتبار بیشتری برای آموزش بهره مند می شوند تا با آسودگی بیشتر به امر آموزش و بافت فرش بپردازند.
ساداتی رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: بیش از 200 هزار نفر در استان فارس بافنده فرش هستند که این تعداد بیش از 150 هزار نفر شناسنامه دارند و تحت نظارت اتحادیه های صنفی کار می کنند.
در شهرستان فسا بیش از 7 هزار نفر قالی باف وجود دارد که از این تعداد در حدود 3500 نفر تحت پوش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند .

واحد مرکزی خبر

منبع :