اخبار فرش

عضو اتحادیه صادرات فرش ایران: درآمد سیگارفروشی از تولید فرش به صرفه‌تر است

رسول اسحاقی افزود: تا زمانی که قیمت تمام شده فرش در ایران پایین‌تر نیاید صادرات آن بهبود پیدا نمی‌کند/ نیاز ما به واردات مصالح بافت فرش، باعث گران تمام شدن این کالا است.

اسحاقی، عضو اتحادیه صادرات فرش ایران در گفتگو با «نسیم» اظهار داشت:وضعیت صادرات فرش در 4 سال گذشته وضعیت نامطلوبی بوده و روز به روز نیز بدتر می‌شود، به طوری که در مقایسه با چند سال گذشته امار صادرات فرش بسیار پایین‌تر آمده است و این واقعا مایه تأسف است.

وی ادامه داد: پیش از عید برای 2 عدل به گمرک رفته بودم، آنجا دیدم که از کل شهر تهران تنها 35 عدل برای صادرات فرستاده شده بود و این در حالی است که در گذشته و تقریبا 8 سال پیش، من خودم کمترین آمارم برای صادرات 35 عدل بود. این مقایسه نشان‌دهنده وضعیت نابسامان صادرات فرش است.

وی دلیل شرایط نامطلوب صادرات فرش را قیمت تمام شده این کالا در داخل کشور دانست و به نسیم گفت: فرش کالایی نیست که در خارج از کشور جز کالاهای مورد احتیاج محسوب شود، بلکه کالایی تزئینی و ذوقی است. لذا زمانی که قیمت تمام شده فرش در ایران بالا باشد در خارج از کشور نیز طالب چندانی نخواهد داشت.

اسحاقی اضافه کرد: تا زمانی که قیمت تمام شده فرش در داخل کشورمان کاهش نداشته باشد وضعیت صادرات نیز بهتر نخواهد شد، دلیل این قیمت بالا نیز این است که مصالح فرش از جمله پشم و ابریشم از خارج از کشور باید وارد شود. از طرف دیگر فرشباف نیز کم شده است زیرا گاهی حتی کار کاذبی مانند فروش سیگار درآمدش از فرشبافی بیشتر است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل وجود این تحریم‌ها هیچ کس دوست نداشت که با ایران معامله کند مثلا ژاپن به خاطر روابطش با آمریکا حاضر نبود پای معامله با ایران بنشیند البته هنوز نیز با وجود مذاکرات مطرح شده تغییری در بازار صادرات فرش رخ نداده است زمانی این مذاکرات می‌تواند در بازار تأثیر بگذارد که تنها به حرف و مطرح شدن در مطبوعات نباشد بلکه اثرش را در معاملات ببینیم.

خبرگزاری نسیم

منبع :