کلکسیون فرش

قالی اسلیمی ترنجدار اصفهان

بافت صیرفیان ، 1960 میلادی ، کرک و پشم ، اندازه 149 * 229 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :