اساتید فرش

آشنایی با استاد اسکندری

استاد اسکندری به سال۱۲۸۰ شمسی، در شهر تبریز، پا به عرصة وجود نهاد.

· نام: اسکندری

· تاریخ تولد: ۱۲۸۰

· محل تولد: تبریز

غلام حسین صدیق اسکندانی، به سال۱۲۸۰ شمسی، در شهر تبریز، پا به عرصة وجود نهاد.از ابتدای طفولیت توجه وی به نقاشی سیاه قلم معطوف شد، و به چهره سازی و طبیعت نگاری دل بست. شاید بتوان گفت این ذوق سلیم و ظریف را از پدرش که در خوشنویسی شهرت داشت به ارث برده بود. دورة شباب او دنیایی از ذوق بود. وی‌‌ همان طور که به بوم تابلو می‌نگریست، به موسیقی نیز عشق می‌ورزید، و از بین ساز‌ها، تار را نیکو می‌نواخت.

در ۱۸ سالگی به صنایع مستظرفة تبریز راه یافت، و از بین رشته‌های هنری به تهیة نقشة قالی و تذهیب دلبستگی خاصی پیدا کرد و در آن سال‌ها که در تبریز هنرجوی علاقمند و داوطلب در این رشته از هنر کمتر دیده می‌شد، اواز کوشش و فعالیت غافل نشد.

اسکندانی در سال۱۳۱۱. بعد از پایان دورة دوم متوسطه، به تهران آمد و برای تکمیل اطلاعات هنری در هنرستان عالی هنرهای ایرانی که به نام ادارة صنایع قدیمه بود، به جمع سایر هنرمندان پیوست و در سال۱۳۱۲ از طرف‌‌ همان سازمان، به عزم مطالعه و کسب معلومات، به اصفهان مأموریت یافت. در این سفر آموزشی وی تحت نظر استاد حسین طاهرزادة بهزاد به مطالعة ابنیة کاشیکاری مشغول شد و به فرا گرفتن نقشهای تزئینی و هندسی مساجد پرشکوه این دیار، مثل مسجد امام (مسجد شاه سابق) مسجد شیخ لطف الله، بناهای باشکوه عالی قاپو و چهل ستون و غیره که شاهکار هنر معماری مشرق زمین است توفیق یافت. درسالهای۱۳۱۷و ۱۳۱۸ ضمن تحصیل، به تعلیم هنرجویان نیز اشتغال داشت، و سرانجام در سال ۱۳۱۹ در رشتة نقشه کشی و قالی و تذهیب، از هنرستان مذکور فارغ التحصیل شد.

اسکندانی در سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۲ در هنرستانهای پسران و دختران وابسته به هنرهای زیبای کشور، با سمت استاد در طراحی وتذهیب به تعلیم هنرجویان با ذوق همت گماشت و در اوایل سال ۱۳۴۳ بازنشسته شد.

قالی ایران

منبع :