کلکسیون فرش

قالیچه اصفهان ترنجدار شاه عباسی پشم

1940 میلادی ، اندازه 160 * 240 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :