اساتید فرش

آشنایی با استاد علی اشرف کاشانی

استاد علی اشرف کاشانی به سال ۱۲۸۰ شمسی در شهر کاشان تولد یافت.

نام: علی اشرف کاشانی

تاریخ تولد: ۱۲۸۰ شمسی

محل تولد: کاشان

علی اشرف کاشانی به سال ۱۲۸۰ شمسی در شهر کاشان تولد یافت. و بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی به نقوش تذهیب دلبستگی پیدا کرد،و کم کم توجه به بافت قالی معطوف شد. وی برای پی بردن بیشتر به رموز کامل این فن، در مدتی کمتر از ۴ سال بین سنین ۱۴تا۱۸ سالگی توانست این هنر را فرا گیرد، و مدتی زیر نظر استاد ناصر مصطفوی به تمرین عملی پرداخت و اصول رنگ آمیزی و نقطه چینی را آموخت، و برای آگاهی بیشتر در راهی که گام برداشته بود، مدت یکسال دیگر تحت تعلیم استاد میرزا محمودخان مصوری، اصول طراحی را یاد گرفت و پس از آن به تهران آمد و در اداره شرق که مسئول اکثر کارگاه‌های قالی بافی بود، آغاز به کار کرد و در طول شش ماه با همکاری میرزا مهدی جواهری که در این کار سابقه داشت، شعبه‌ای در امور نقشه کشی قالی در شهر قم ترتیب داد. چندی بعد بنابه دعوت لسان السپهر فرماندار وقت قزوین برای تهیه نقشه قالی و بهبود وضع قالی بافی آنجا به قزوین رفت و کارگاههای متعددی در قزوین دایر کرد.

علی اشرف کاشانی از تجربیات استاد درودی بهره فراوان گرفت. از آثار وی ترسیم ۱۸ طرح برای نقشه قالی کاخ‌ها و تذهیب اوراق احکام است که اکثراً در موزه هنرهای ملی نگهداری می‌شود.

قالی ایران

منبع :