اخبار فرش

جذب 7 میلیارد ریال تسهیلات قالیبافی در خراسان شمالی

میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات مشاغل خانگی در بخش قالیبافی اختصاص یافت.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: 8 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در بخش قالیبافی/ سهم این سازمان از بانک ملی ایران است که 7 میلیارد ریال آن جذب شده و 175 نفر از متقاضیان برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی شدند .

عباس پور افزود : میزان تسهیلات قالیبافی ‡برای هر متقاضی40 میلیون ریال با نرخ سود 22 درصد و بازپرداخت 3 ساله است .

خبرخراسانی شمالی

منبع :