کلکسیون فرش

قالی نقش بندی لوزی بختیاری

چهارمحال ، احتمالا شهرکرد ، پشم و پنبه ای ، اوایل قرن بیستم ، اندازه 310 * 423 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :