کلکسیون فرش

کناره چهارمحال و بختیاری نقش سرتاسری

نیمه دوم قرن بیستم میلادی ، اندازه 192 * 493 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :