در حاشیه

بازار فرش فروش ‏ها در مشهد

بازار فرش فروش ها يکی از بازارهای قديمی است که در ميدان بيت المقدس مشهد خودنمايی می کند و در گوشه و کنار اين مکان حجره های فرش فروشی و گاری های حمل فرش يادآور دست های هنرمند قالی بافان خراسانی و انديشه و هنر ايرانی است.

 

 

منبع :