کلکسیون فرش

قالی بختیاری لچک و ترنج دار شاه عباسی

پشم ، 1900 میلادی ، اندازه 305 * 405 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :