اساتید فرش

مراسم بزرگداشت استاد علی رشتی‌زاده بنيانگذار فرش ابريشم قم در دانشگاه کاشان

دومين مراسم بزرگداشت استاد فرش ايران استاد علی رشتی‌زاده بنيانگذار فرش ابريشم قم با حضورروسائ دانشگاه واتاق بازرگانی وانجمن علمی فرش وپژ‍وهشکده فرش ايران وجمعی از هنرمندان، صادرکنندگان و توليدکنندگان و طراحان ودانشجويان واستادان فرش از شهرهای قم، اصفهان و کاشان به همت انجمن علمی فرش ايران در دانشگاه کاشان برگزار شد.

دراين مراسم که باحمايت اتاق بازرگانی وصنايع ومعادن–پژوهشکده وگروه فرش وانجمن دانشجويی فرش دانشگاه در روز31فروردين94برپاشد رييس انجمن علمی فرش ايران هدف از برگزاری اين مراسم را تجليل و تکريم از استادی که همه ابعادعلمی واصالت هارا در توليد فرش رعايت می کرد مرحوم استادعلی رشتی زاده هنرمند به نام معاصر ايران و به خصوص ايجاد پيوندوارتباط لازم بين دانشگاه و صنعت و بازار ذکر کرد و گفت: آثار ايشان ساليان طولانی، فرا راه هنرمندان فرش دستباف اين آئينه فرهنگ و تمدن ايران اسلامی روشنگر مسيرشان خواهد بود.

دکتر امير‌حسين چيت‌سازيان اظهار داشت: علی تاجر رشتی فرزند ارباب نصرالله در 16 آذر 1302در کاشان بدنيا آمد و در سن 16 سالگی کار را از پشم ريسی شروع و خريد و فروش پشم را دنبال کردو بعد از چند سال در کارگاه پشم ريسی خود يک دار قالی برپا کرد و با الهام از نقشه زيلوهای مساجد يک قالی دو در سه متر توليد کرد.

وی با اشاره به اينکه اين هنرمند از همان ابتدا موادمرغوب و طرح اصيل و دلنشين ترکيب هارمونيک رنگ‌ها و تناسب زيبايی آنها مدنظرش بود خاطر نشان کرد: استاد رشتی‌زاده همواره فرش را نه به عنوان يک کالای معمولی بلکه به عنوان يک اثر هنری مد نظر داشت و معروف است که حدود 400 نقشه و طرح فراموش شده اصيل را زنده کرد.

دانشيار دانشگاه کاشان افزود: او يک کارآفرين نيز بود و حداقل 800 بافنده را در کار هنری فرش آموزش داده و زمينه اشتغال آنها را فراهم کرد و از اين مهمتر يک پدر برای فرشبافان تحت پوشش بود و در همه امور آنها مشورت می داد و مساعدت می‌کرد.

در اين نشست مهندس تولايی رئيس اتاق بازرگانی کاشان راجع به فرش دستباف، وضرورت تداوم ارتباط تنگاتنگ توليدکنندگان فرش قم وکاشان که هريک داشته هايی رابطورانحصاری دارند مطرح نمود وآن راموجب ارتقاء فرش دستباف دانست.همچنين آقای اخوان عضوهيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرش قم در خصوص ويژگيهای استاد رشتی زاده و دلايل موفقيت ايشان وفرش قم، آقای کاظمی رئيس اتحاديه توليد‌کنندگان و فروشندگان فرش قم در خصوص صفات اخلاقی ودقت عمل آقای رشتی زاده، حاج رضا ارمی از توليد کنندگان فرش قم نيز در خصوص ويژگی‌‌های کاری استاد رشتی‌زاده درطول دوران رفاقتش نکاتی را ارائه نمودندوبرای تداوم راه ومنش ايشان برای ساير توليدکنندگان کاشان وقم وبويژه فرزندشان دعاکردند.

درابتدای اين نشست آقای محمدرضا رشتی زاده فرزند استاد رشتی زاده از برگزاری جشنواره ای با عنون استاد خبر داد و افزود: هر سال جشنواره ای به نام استاد علی رشتی زاده همراه با مسابقه فرهنگی و هنری بين دانشجويان و هنرمندان دراين دانشگاه نيز برگزار و جوايزی به برگزيدگان اهدا خواهدشد.

درآخر اين نشست تفاهم نامه ای فی‌مابين شرکت فرش دستباف رشتی زاده قم با انجمن علمی فرش ايران شعبه کاشان به منظور انجام همکاری های متقابل علمی فرهنگی وهنری منعقد شدوبه پاس قدردانی از تلاش‌های استاد رشتی‌زاده لوح يادبودی به خانواده ايشان اهداء ودکتربرادران مدير دفتر انجمن در کاشان از حضار وهمکاران مراسم سپاسگزاری نمودند. شايان ذکر است که نمايشگاه آثاری از استاد ونيز طراحی فرش دانشجويان کاشان همزمان درنگارخانه دانشکده معماری وهنر برپا بودکه مورد استقبال حضار قرار گرفت.

انجمن علمی فرش ایران

منبع :