اخبار فرش

برنامه دومین سمینار ملی الیاف دامی ایران

روز اول: چهارشنبه 9 اردیبهشت 94 8 الی 9 پذیرش و ثبت نام شرکت کنندگان 9 الی 10 مراسم افتتاحیه 10 الی 30-11 سخنرانی های بخش اول

· ارائه یک روش جدید برای برداشت کرک بزهای رائینی در استان کرمان سیدمجتبی سیدمومن

· اثرسلنیم بر پشم و خصوصیات فولیکولی در گوسفندنر سنجابی رسول درویشی

· تاثیر شیردهی و آبستنی بر تولید پشم مهدی خدایی مطلق

· اثرعوامل محیطی برخصوصیات بیده دربزهای مرخز پریناز کریمی

· اثر بهبود جیره بر رشد، کمیت و کیفیت الیاف در بره های نر سنجابی زهرا صالحیان

· اثرفصل برپشم وخصوصیات فولیکولی پوست گوسفند نر سنجابی گل افشان مهکی

11-30 الی 12 استراحت

12 الی 30-12 پوستر بخش یک

12-30 الی 15 نماز و ناهار

15 الی 17 بازدید از نمایشگاه فرش و قالی اتحادیه فرش دستبافت روستایی

روز دوم: پنجشنبه 10 اردیبهشت 94

8 الی 30-10 سخنرانی های بخش دوم:

· کاربرد پر مرغ در صنعت نساجی رویه محمدی معروفی

· مطالعه تاثیر جرب سارکوپتس اوینوس بر روی پشم و پوست گوسفندان حبیب چراغی

· چگونه می توان قره گل، گوسفند فراموش شده را به روزهای اوج خود برگرداند؟ سیداکبر شیری

· رنسانس کشمیر عباس رأفت

پانل پوست و چرم:

· تعیین خصوصیات فیزیکی نواحی مختلف چرم گوسفندان نژاد کلکوئی مهندس مهناز صالحی

· بررسی اهمیت مدیریت پرورش وکشتار دام درکاهش ضایعات و صدمات پوست دام مهندس اکرم قره داغی

· نقش پوست خام در کیفیت بخشی صنعت چرم دکتر محمد دباغی صدر

پانل قالی:

· تأثیر فرهنگ بر جایگزینی فروش فرش ماشینی و دستباف در بازار داخلی محمدرضا شاه‌پروری

· نقش تاریخی- هنری قالی بافی استان آذربایجان شرقی(تبریز) در روند تولید هنر و صنعت قالی در ایران مریم متفکرآزاد

· برندسازی و ایجاد اعتبارنام تجاری و تاثیر آن در بازار جهانی فرش ایران حامد آسترکی

10-30 الی 11 استراحت

11 الی 12 سخنرانی های بخش سوم

· ارزیابی پیشرفت ژنتیکی برای وزن پشم در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کرمانی سمیرا خسروی

· بررسی تاثیر کمبود مس بر کیفیت پشم گوسفند اورنگ استقامت

· پویش پیوستگی ژنومی مناطق مؤثر بر صفت قطر الیاف پشم گوسفندان ایرانی با استفاده از روش­های بیزی حسین مهربان

· بررسی مولکولی چند شکلی ناحیه ای از ژن گیرنده ملانوکورتین 1 (MC1R) و ارتباط آن با پیگمانتاسیون و رنگ پوشش بدن در گوسفند بومی ایران آرش جوانمرد

12 الی 30-12 پوستر بخش دو

12-30 الی 14 نماز و ناهار

14 الی 30-15 سخنرانی های بخش چهارم:

· مروری بر راهکارهای افزایش پایداری و بهبود تخریب نوری پشم حامد احمدی

· رنگرزی الیاف پشم اصلاح شده با پلاسمای اکسیژن و پیوند شده با بتاسیکلودکسترین با رنگزای طبیعی ریشه زرشک امین الدین حاجی

· بررسی نخ دستریس پشم گوسفند بختیاری در مقایسه با نخ ماشین ریس به منظور استفاده در پرز قالی در شرایط رنگرزی یکسان اکرم نگهبان ده چشمه

· بررسی و معرفی روش های نوین مورد استفاده برای اصلاح لیف پشمی عارف جهانگیری

· تاثیر عملیات پلاسما بر خصوصیات رنگرزی و ثباتی الیاف پشم با رنگزای طبیعی استخراج شده از گیاه هواچوبه زهرا سادات امیری

· کاربرد الیاف دامی در طراحی لباس با الهام از کلوبترا فائزه رهگذر

30 -15 الی 17 مراسم اختتامیه، ارایه گواهی ها و اهدا جوایز به 3 مقاله منتخب

دانشگاه تبریز

منبع :