کلکسیون فرش

قالیچه (طالخونچه) منطقه چهارمحال بختیاری

1975 میلادی ، اندازه 187 * 245 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :