اخبار فرش

مسابقات طرح و نقش فرش دستباف در کردستان برگزار می شود

مسابقات طرح و نقش فرش دستباف در راستای حفظ، ارتقاء و توانمندی فرش دستباف در بازارهای بين المللی، ايجاد خلاقيت و نوآوری در طرح و نقش و ايجاد انگيزش در بين هنرمندان کردستان برگزار می شود.


به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران سنندج، مسابقه آثار برگزيده طرح و نقشه فرش دستباف،با پشتیبانی مرکز ملی فرش ايران و توسط سازمان صنعت، معدن تجارت استان کردستان، برگزار می شود.

از جمله اهداف برگزاری این مسابقه شناخت توانايی طراحان و نقاشان فرش منطقه در ايجاد آثار بديع و نو، نمايش بخشی از توانمنديهای طراحی فرش کشور در قالب نمايشگاه آثار، نقد و بررسی طرح ها و نقشه های فرش، الگوسازی جهت ابداع طرح های با کيفيت می باشد.

حفظ اصالت فرش ايرانی، توجه به سلايق مصرف کنندگان فرش ايرانی و هماهنگی توليد طرح و نقشه فرش با نياز بازار مصرف، ايجاد حس رقابت در بين طراحان جوان و زمينه آشنايی فعالان توليد فرش با آثار آنان از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه می باشد.

باشگاه خبرنگاران

منبع :