مواد و مصالح

قیمت انواع تون و پود قالی برمبنای عمده فروشی در مشهد

جدول قیمت انواع تون و پود قالی برمبنای عمده فروشی در مشهد به روایت آقای صابری

1 ارقاج دوکی وکلافی نمره 10 15لابه بالا هر کیلو8500تومان
2 ارقاج دوکی نمره 10پنبه 100درصد ورینگی هر کیلو10800تومان
3 چله 100./.پنبه ای نمره 20رینگی 15و12لادوکی بقچه هر کیلو14000تومان
4 چله پنبه ای نمره 20رینگی 9لای هر کیلو15500تومان
5 چله پلی استر پنبه رینگی 100/. نمره 20 12لای بقچه 48000الی50000هزار تومان
6 چله پلی استر پنبه رینگی 100/. قابلیت تولید به روش روی دوک نمره 20 9لای 52000الی 54000هزاردر هر بغچه
7 چله پلی استر پنبه نمره 10 9لاو12 هربقچه 36هزار تومان
8 ابریشم خوابی سوپر ایرانی برای رج شمار 30الی 60رج - 225هزار تومان در هر کیلو

سایت قالیکده مصرف هرگونه الیاف مصنوعی ولو به صورت مخلوط با الیاف طبیعی را توصیه نمی نماید و مصرف آن را به زیان قالی ایران می داند .

منبع :