در حاشیه

افسانه تولید قالی در چین را کش ندهید!

در برهه ای از تاریخ بالاخص دهه 70 شمسی که تجارت فرش تا حدودی قابل توجه بود و حجم تجارت جهانی فرش دستباف قریب به 5 میلیارد دلار در سال می گردید، توجه کشور چین به فرشبافی جلب شد و تولید فرش در این کشور مورد توجه قرار گرفت .

با گذشت زمان و کاهش سهم فرش در تجارت جهانی و با توجه به شرایط اقنصادی این کشور تولید فرش در این کشور کاهش یافت و در عوض به دلیل ظهور طبقه مرفه و رشد طبقه متوسط در این کشور تقاضا برای فرش دستباف افزایش یافت .
از همان آغاز ساخت افسانه های مختلف درخصوص کم وکیف فرش چین آغاز شد و کار به آنجا رسید که در رسانه های مختلف موضوع موهومی به نام ایجاد شهری به نام کاشان چین و.... مطرح و هرجا صحبت از مشکلات فرش ایران و کاهش تقاضا برای فرش ایرانی مطرح گردید در کنار آن افسانه کاشان چینی و فرش چین و... نیز بیان گردید .
اکنون نیز که بارها از طریق متولی فرش و فعالان فرش در چین بر این نکته تاکید گردیده که بازار چین یکی از بازارهای جدید و خوب برای فرش ایران می باشد باز هم گروهی که کمتر اطلاعی از کم و کیف تولید فرش در چین داشته و دارند باز هم بر طبل این افسانه موهوم کوبیده و تلاش دارند تمام سهل انگاریها ی دست اندرکاران و جامعه فرش ایران را به پای این افسانه بگذارند . امروز اگر خواسته باشیم از رقبای فرش ایران نام ببریم مطلقا چین در میان این رقبا نیست اما اگر از بازارهای بالقوه فرش ایران خواسته باشیم یادی کنیم قطعا چین از بازارهای خوب فرش ایرانی است!

عبدالله احراری

 

 

منبع :