کلکسیون فرش

قالی نقش سرتاسری کرمان

اندازه 216 * 330 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :