در حاشیه

محمد اخوان و تولد دوباره نقوش فرش فارس

محمد اخوان هنرمند شیرازی با علاقه و ذوق فردی تولیدی متمایز از فرش فارس ارائه داده اند. ایشان به مدت5 سال با تلاش، پشتکار، ذوق و علاقه شخصی سعی در ارائه هنرمندانه ای از نقوش فرش فارس داشته اند. تولیدات فوق العاده آقای اخوان تولد دوباره نقوش فرش فارس اند که با ظرافت، دقت و خلاقیت انجام شده اند.


در دیرینگی و کهن بودن قدمت بافت فرش فارس شکی نیست. اما به اقتضای بازار و تقاضای مشتریان بافت نقوش اصیل و کهن این دیار دارای نوسانات متعددی بوده است. آنگونه که گاه حق طراحان و هنرمندان این بخش از جغرافیای وسیع ایران نادیده گرفته شده و گاه تنها به ساده بودن نقوش اشاره می شود و بدتر از آن به سادگی سبک بافت.
محمد اخوان هنرمند شیرازی با خلاقیت فردی در بازآفرینی اصالت های نقش و رنگ در فارس تلاش نموده اند.تلاش درخور آقای اخوان، آثار متمایز هنری ست که نیاز به ساماندهی، حمایت و همراهی جامعه فرش دارد.
آنجا که ذوق و سلیقه حاکم باشد و تنها بعد اقتصادی فرش مدنظر نباشد فرصتی برای آفرینشگری هنرمندانه است. اخوان نمایشی پویا از اصالت طرح و رنگ و نقش را اجرا نموده است. ماجرا از بحث تولید فرش در اداره بازرگانی شیراز آغازید. در پی این سخنان آقای اخوان میزبان ما در منزلشان بودند. علیرغم اینکه اجازه تصویر برداری از فرش های ایشان را نداشتیم، بافته هایی فوق العاده تمام هویت کهن فرش فارس را در خود نهفته داشتند و چشم هایمان را به دنیای زیبای طرح و رنگ گشودند. ذهن تلاشگر آقای اخوان و مدیریت مسمتر ایشان بانی آنهمه زیبایی اند. فرشهایی پشمی، متراکم و با رنگ های طبیعی که از کارگاه رنگ عباس سیاحی بیرون می آیند معرف هویت و تشخص قالی فارس اند. هراس ایشان از سوء استفاده نقش و رنگی که تلاش شخصی و علاقه ایشان پشتوانه آن بوده است پیشنهادی مبنی بر اینکه ایشان جهت ثبت آثارشان اقدام نمایند و در صورت تولید انبوه برند مشخصی برای فرش هاشان داشته باشند شده است.
برای بهبود شرایط فرش ایران و فارس دقت به چنین هنرمندانی توسط مدیریت سطح عالی فرش ایران لازم است. نقوشی که ایشان در ذهن خود پرورانده اند در دستهای بافندگان به فرش فارس هویتی هنرمندانه و اصیل داده و قدردانی از ایشان را شایسته است. آقای اخوان توانایی تولید وسیع و انبوه در صورت بازاریابی و بازارشناسی متناسب فرش را دارند و در این زمینه نیاز به حمایت های لازم از ایشان است چرا که سبک تولید فرش ایشان توان رقابت پذیری را دارد.
انتظار ایشان با روحیه ای هنرمندانه آن است که ابتدا همکاری های لازم برای ثبت آثارشان صورت گیرد تا بدون نگرانی از کپی برداری و اجرای کارهایشان بتوانند آثارشان را در معرض دید همگان قرار دهند.

اتحادیه فرش ژاپن

منبع :