نمایشگاه ها و همایش ها

آغاز نام نویسی مهمانان خارجی برای حضور در نمایشگاه 24

ثبت نام بازرگانان خارجی برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از یکم تا هفتم شهریورماه 1394 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود و بر اساس مصوبه ستاد برگزاری این رویداد، نام نویسی از بازرگانان خارجی برای حضور و بازدید از این نمایشگاه به صورت اینترنتی به انجام می رسد.

بر پایه این گزارش، ستاد نمایشگاه بیست و چهارم مصوب کرده است که در پذیرش و دعوت از مهمانان برون مرزی،تاکید بر ارتباط مناسب و موثر آنان در تجارت فرش باشد و بازرگانان و خریداران عمده فرش در اولویت خواهند بود.

این گزارش می افزاید: برای شناسایی و معرفی مهمانان برون مرزی، تشکل های فرش نقش محوری خواهند داشت و از توان نمایندگی ها و رایزنان بازرگانی کشورمان در بازارهای هدف و سفارتخانه های کشورهای هدف مستقر در ایران نیز استفاده خواهد شد.

این معرفی و نام نویسی تنها از طریق اینترنتی صورت خواهد پذیرفت و پس از آن گزینش نهایی میان متقاضیان به انجام خواهد رسید.

برگه تقاضای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران در بخش انگلیسی پایگاه اینترنتی مرکز ملی فرش ایران به نشانی (www.incc.ir) در دسترس متقاضیان است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :