کلکسیون فرش

قالیچه نقش گلدانی کرمان

مجموعه آباکا (پاناما) ، اندازه 167 * 282 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :