رنگ و رنگرزی

کارگاه آموزشی اصول رنگرزی با مواد رنگزای طبيعی برگزار می شود

کارگاه آموزشی "اصول رنگرزی با مواد رنگزای طبيعی" به همت موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ايران؛ در اين کارگاه، دکتر کمال الدين قرنجيگ،دکتر مهدی صفی و دکتر موسی صادقی کياخانی از اعضای هيات علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تدريس خواهند کرد. براساس اين گزارش برنامه های اين دوره، شرکت در کارگاه آموزشی، بازديد از آزمايشگاه ها، ارايه لوح فشرده آموزشی به همراه کالر ايندکس خواهد بود. مباحث اين دوره هم شامل؛ معرفی مواد رنگزای طبيعی و کالاهای نساجی، اصول و روش های رنگرزی با مواد رنگزای طبيعی، روش های اندازه گيری ثبات رنگ و اصول و مبانی اندازه گيری رنگ است.
قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی فرش ايران: عطف به مذاکرات انجام شده با پژوهشکده رنگ کليه اعضا انجمن علمی فرش ايران نيز از ۴۰٪ تخفيف شرکت در دوره رنگرزی طبيعی برخوردار ميگردند.

مخاطبان اين دوره يک روزه، دانشجويان رشته های نساجی، هنر، فرش و مهندسی رنگ- تکنسين ها، مهندسان و کارشناسان کارگاه های رنگرزی الياف با مواد رنگزای طبيعی و توليد کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف هستند. گفتنی است اين دوره آموزشی روز چهارشنبه 30 ارديبهشت ماه 1394 در محل موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش واقع در تهران، بزرگراه صياد شيرازی(شمال)، خروجی لويزان، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، نبش کوی شمس، پلاک 55 برگزار می شود.(تلفن تماس 22944184 داخلی 215)

انجمن علمی فرش ایران

منبع :