کلکسیون فرش

قالیچه کرمان

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 193 * 168 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :