در حاشیه

عدم تحویل به موقع قالی بلای جان بازار قالی ایران!

یکی از اصلی ترین مشکلات قالی ایران عدم تعهد و بی تفاوتی بخشی از بافندگان و تولید کنندگان در خصوص تحویل به موقع فرش بافته شده می باشد موضوعی که متاسفانه این روزها به صورت اپییدمی در آمده و بسیار رایج شده است .


در برخی از شهرستانها و استانهای کشور این موضوع آنقدر حاد و پیچیده شده که عملا سفارش دهندگان قالی و قالیچه و تابلو فرش از دادن هرگونه سفارش به این مناطق نا امید شده و حاضر به سفارش بافت به بافندگان و تولید کنندگان این مناطق نیستند.
و فعالیت تولیدی خود را به سایر مناطق منتقل نموده اند. بخشی از مشکل ریشه در ماهیت تولید قالی به شیوه غیر متمرکز دارد ،هنگامی که مواد اولیه و نقشه در اختیار بافنده قرار میگیرد و بافنده در منزل مسکونی خویش مشغول به بافت قالی است متاسفانه از دیدگاه بافنده کار بافت قالی از اولویت برخوردار نیست وعملا بافت قالی پس از انجام سایر امور همانند کشاورزی و دامداری و کار خانه داری انجام میگیرد در نتیجه پروسه و دوره بافت قالی بسیار طولانی میگردد و به طبع آن قیمت تمام شده فرش هم افزایش می یابد بخش دیگر مشکل ریشه در عدم برخورد اصولی و منضبط تجار و تولید کنندگان و برقراری نظام پاداش برای تحویل زودتر از موعد و جریمه برای تاخیر در تحویل فرش دارد.
تولید کنندگان فرش باید تلاش نمایند بافندگان تحت پوشش خود را با برخوردهای اصولی و منصفانه هر روز به صورت مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده تا بافندگان با اصول و ضوابط کسب و کار بیشتر آشنا نمایند. در غیر اینصورت آفت عدم تحویل به موقع کار در یک منطقه نهادینه شود و نمی توان ان را جمع کرد بویژه تولید کنندگان غیر متمرکز با بکارگیری ناظر فنی خبره تلاش نمایند با کنترل مستمر کار بافندگان از نظر کیفی و کمی ضمن افزایش توان تخصصی بافنده در انجام و تحویل به موقع کار او را کمک نمایند.

عبدالله احراری

منبع :