کلکسیون فرش

قالیچه تصویری راور کرمان

1920 میلادی ، اندازه 151 * 263 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :