کلکسیون فرش

قالی مشاهیر راور کرمان

بافت میلانی کرمان ، اندازه 152 * 243 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :