کلکسیون فرش

قالیچه تصویری کرمان

(مشاهیر) سلاطین قدیم ایران ، اندازه 274 * 361 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :