در حاشیه

اهمیت شستشوی کلافهای رنگرزی شده قبل از بافت قالی!

تا همین یکی دو دهه قبل عموم بافندگان و تولیدگنندگان قبل از بافت قالی با ذوق و شوق کلافهای رنگ شده را دقیقا شستشو میدادند و تقریبا بندرت دیده می شد بافنده یا تولید کننده ای کلاف رنگ شده اعم از گیاهی یا شیمایی را قبل از مصرف مورد شستشوی دقیق قرار ندهد.


برای آنان که امکان پذیر بود خامه قالی را به کنار آب روان برده و کلاف ها را به دفعات به سنگ زده یا با چوب به آن ضربه میزدند و این درحالی بود که در کارگاهای رنگرزی نیز تقرببا شستشوی خامه قالی قبل و بعد از رنگرزی رعایت میگردید!اکنون شستشوی بعد از رنگرزی بندرت در کارگاهای رنگرزی رعایت میگردد و از این موضوع تقریبا عموم بافندگان و تولید کنندگان مطلع هستند لذا شستن دقیق کلافهای رنگ شده قبل از مصرف آن اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
اگر هر بافنده و تولید کننده کلافهای رنگ شده را با محلول دو گرم در لیتر و در دمای 40 درجه سانتگراد شستشو دهد چند اتفاق مهم را شاهد خواهد بود:
اولا شفافیت رنگی خامها مضاعف خواهد شد.
ثانیا ثبات شستشویی خامه قالی تست شده ،علاوه بر آن که بافنده در حین بافت دچار مشکل نمیشود رضایت همیشگی مصرف کننده نیز تامین میگردد همچنین قالی بافته شده در فرایند شور و تکمیل دچار مشکل نمیشود از همه مهمتر شستشوی خامه قالی رنگ شده ثبات سایشی ان را افزایش میدهد چرا که محلول آب و صابون رنگ های سطحی لیف را زدوده بالاخص اگر کلافها قدری با چوب ضربه زده شود یا همانند قدیم هر کلاف چند بار به سنگ زده شود و بالاخره شستشوی کلافها باعث میشود کلافها از حالت چروکیده خارج گردنند و از جذابیت بیشتری برای بافنده برخوردار باشند.

عبدالله احراری

منبع :