اخبار فرش

رونمایی از فرش ،هشت کتاب وسمفونی خلیج فارس در بندرعباس

   رونمایی از فرش ،هشت کتاب وسمفونی خلیج فارس در بندرعباس 10 ارديبهشت 1394عکس: نادر ناصری

 

خبرگزاری ایرنا

منبع :