کلکسیون فرش

قالی نقش سرتاسری راور کرمان

پشم و پنبه ، اواخر قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 326 * 448 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :