کلکسیون فرش

قالیچه قشقایی

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 141 * 195 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :