اخبار فرش

توانمندی مدد جويان کميته امداد فارس در توليد فرش و گليم

مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان فارس بیش از26 هزارمتر مربع فرش و گلیم تولید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس گفت:  هزار و 500 بافنده در اجرای طرح های اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس فعال هستند.

سهراب روستایی افزود: این بافندگان 20 هزار و 500 متر مربع فرش به ارزش 91 میلیارد ریال و 6هزار متر مربع گلیم به ارزش 8 میلیارد و 500 میلیون ریال تولید کرده اند .

وی افزود: بیش از 956 طرح صنایع دستی به مبلغ 33 میلیارد و 500 میلیون ریال پارسال در استان فارس ایجاد شد .

واحد مرکزی خبر

منبع :