در حاشیه

خامه قالی را بصورت دوک در اختیار بافنده قرار دهید!

چیدمان خامه قالی بر روی دار قالی بافی نیز از جمله اموری است که در سالهای اخیر دچار افت کیفیت شده و برخلاف سابق که بافندگان و تولید کنندگان فرش خود را ملزم می دانستند که بعد از رنگرزی حتما کلافها را بصورت دوکی شکل درآورده و مورد استفاده قراردهند امروز متاسفانه در بسیاری از کارگاه های قالی بافی کمتر شاهد این موضوع هستیم و خامه های رنگی قالی در بالای سر بافنده بصورت ناهماهنگ و ناموزون و پریشان قرار می گیرد.

تبدیل کلاف به دوک که در مناطق مختلف با اسامی مختلفی نامگذاری شده است (همانند قبل (ghebal)،کنج (konj) و...)در گذشته توسط خود بافنده انجام می گرفت و معمولا بافندگان با کمک سایر اعضای خانواده و حتی در ساعات شب نشینی کلافها تبدیل به دوک شده و بصورت مرتب در بالای سر بافنده قرار می گرفتند.
هرگاه خامه قالی بصورت دوک های متحدالشکل در بالای سر بافنده قرار گیرد چند مزیت عمده خواهد داشت .
1-فضای کارگاه مرتب شده بافندگان و بازدید کنندگان از کارگاه انرژی گرفته و یقینا بازده کاری بافندگان افزایش خواهد یافت .
2-در مصرف خامه صرفه جویی شده و قیمت تمام شده فرش بصورت نسبی کاهش خواهد یافت.
3-از همه مهمتر هنگامی که خامه قالی بصورت دوک یا قرقره میگردد جعد و فنریت خود را حفظ نموده و در عین حال دچار چین و چروک نشده گره های بافته شده بحالت چروکیده برروی سطح قالی قرار نمی گیرد .
لازم به ذکر است که هزینه تحمیل شده بر تولید کننده برای تبدیل کلاف به دوک که امروز برای نخ های ظریف در حدود کیلویی 5000 تومان است او را از انجام چنین کار مثبت و ارزنده ای باز میدارد غافل از اینکه هزینه های عدم انجام اینکار به مراتب بیشتر است.

عبدالله احراری

 

 

منبع :