اخبار فرش

فراخوان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش چین– شینینگ

نام نویسی از علاقه مندان برای مشارکت در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش چین– شینینگ آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش؛با توجه به تجربیات قبلی مرکز ملی فرش ایران برای برپایی پاویون فرش دستباف ایران در نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش شینینگ – چین، در نظر است در سال جاری نیز در این نمایشگاه مشارکت کند.

براساس این گزارش دوازدهمین دوره نمایشگاه از تاریخ ۴ تا ۸ تیر ماه ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ تا ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار می‌شود.

شرایط مشارکت در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش چین – شینینگ

- حداقل متراژ: ۳۲ متر مربع

- آخرین مهلت ثبت‌ نام: ۱۹/۰۲/۱۳۹۴

- آخرین مهلت واریز وجه: ۲۶/۰۲/۱۳۹۴

- آخرین مهلت ارسال نمونه نمایشگاهی (هوایی): ۲۰/۰۳/۱۳۹۴

- حداکثر نفرات اعزامی برای هر شرکت ۲ نفر است.

- قیمت هر مترمربع غرفه با غرفه سازی استاندارد نمایشگاهی مبلغ ۸۷. ۵ دلار است که با احتساب حداقل متراژ یاد شده (۳۲ متر مربع) مبلغ ۲۸۰۰ دلار محاسبه و از مشارکت کنندگان دریافت می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت در این نمایشگاه در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و مراتب را از طریق نمابر ۲۲۱۴۲۷۴۲ یا به رایانامه fair. incc@hotmail. com تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ برای بررسی نهایی ارسال کنند.

گفتنی است؛ پذیرش تقاضا بستگی به بررسی و تایید مرکز ملی فرش ایران دارد و واگذاری غرفه‌ها با اولویت در ثبت ‌نام و رعایت تاریخ‌های اعلام شده انجام می‌شود و مرکز در برابر متقاضیانی که پس از تاریخ‌های اعلام شده اقدام کنند، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. نام نویسی از علاقه مندان برای مشارکت در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش چین– شینینگ آغاز شد.
فراخوان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش چین– شینینگ

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش؛ با توجه به تجربیات قبلی مرکز ملی فرش ایران برای برپایی پاویون فرش دستباف ایران در نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش شینینگ – چین، در نظر است در سال جاری نیز در این نمایشگاه مشارکت کند.

براساس این گزارش دوازدهمین دوره نمایشگاه از تاریخ ۴ تا ۸ تیر ماه ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ تا ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار می‌شود.

شرایط مشارکت در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش چین – شینینگ

- حداقل متراژ: ۳۲ متر مربع

- آخرین مهلت ثبت‌ نام: ۱۹/۰۲/۱۳۹۴

- آخرین مهلت واریز وجه: ۲۶/۰۲/۱۳۹۴

- آخرین مهلت ارسال نمونه نمایشگاهی (هوایی): ۲۰/۰۳/۱۳۹۴

- حداکثر نفرات اعزامی برای هر شرکت ۲ نفر است.

- قیمت هر مترمربع غرفه با غرفه سازی استاندارد نمایشگاهی مبلغ ۸۷. ۵ دلار است که با احتساب حداقل متراژ یاد شده (۳۲ متر مربع) مبلغ ۲۸۰۰ دلار محاسبه و از مشارکت کنندگان دریافت می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت در این نمایشگاه در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام و مراتب را از طریق نمابر ۲۲۱۴۲۷۴۲ یا به رایانامه fair. incc@hotmail. com تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ برای بررسی نهایی ارسال کنند.

گفتنی است؛ پذیرش تقاضا بستگی به بررسی و تایید مرکز ملی فرش ایران دارد و واگذاری غرفه‌ها با اولویت در ثبت ‌نام و رعایت تاریخ‌های اعلام شده انجام می‌شود و مرکز در برابر متقاضیانی که پس از تاریخ‌های اعلام شده اقدام کنند، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :