کلکسیون فرش

قالیچه قشقایی (شکرلو)

استان فارس ، پشم ، دوم قرن نوزدهم ، اندازه 124 * 256 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :