کلکسیون فرش

قالی قشقایی نقش ناظم کشکولی

اندازه 219 * 303 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :