اخبار فرش

قالیبافان جدید جایگزین محذوفان می شوند

به ازای هر یک از افراد لغو بیمه شده در فرایند بازرسی های مرتبط با بیمه قالیبافی، یک قالیباف جدید دارای شرایط جایگزین می شود.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در نشست مشترک وزرای صنعت،معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات موجود در فرایند اجرای قانون بیمه قالیبافان، بررسی شد.

بر پایه این گزارش، محمدرضا نعمت زاده و علی ربیعی با اذعان به مشکل پدید آمده در اثر کسری اعتبار و در نتیجه توقف فرایند اجرای قانون بیمه قالیبافان برای متقاضیان جدید، بر پیشنهاد تعریف جدید در سطح بندی پوشش های بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی به توافق رسیدند.

بر این اساس برای کاهش بار مالی بیمه و به منظور امکان افزایش تعداد قالیبافان تحت پوشش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) بررسی های لازم را برای سطح بندی شمول بیمه و خدمات آن با راهکارهایی از جمله تفکیک میان قالیبافان تمام وقت و پاره وقت به انجام خواهد رساند.

در این نشست که حمید کارگر (سرپرست مرکز ملی فرش ایران) و سیروس نصیری (مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی) نیز حضور داشتند، مقرر شد به ازای هر یک از افراد حذف شده در بررسی های قبلی و در حال انجام، یک قالیباف دارای شرایط تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

مرکز ملی فرش

منبع :