در حاشیه

بسیار با شکوه و عالی بود! هم انتقال تجربه هم اتحاد و انسجام!

اولین جلسه مشورتی دانش آموختگان فرش خراسان برگزار شد.


پیرو هماهنگی قبلی اولین جلسه مشورتی دانش آموختگان فرش باحضور 60 نفر از مجموع102 نفر اعضا برگزار شد در این جلسه باشکوه ابتدا آقای پرده شناس رییس اتحادیه صنف بافندگان مشهد بعنوان میزبان جلسه و یکی از دانش آموختگان موفق فرش در خصوص لزوم حضور فعال عزیزان در مسابقه طرحها و نقوش مطالبی ایراد نمود و در ادامه جلسه آقایان عالمی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنفی بافندگان، دکتر مخملی رییس اتحادیه صنف صادرکنندگان فرش مشهد ،شیخ حسنی جانشین عامل توسعه خوشه فرش استان ،بیدرنگ از دانش آموختگان موفق فرش و ادمین گروه ،تربتی مدیرعامل شرکت نقش مقصود شرق،سالمیان صادرکننده فرش ،رضا ذوقی نسب رنگرز و دانش آموخته موفق ،نیلوفر عباسی و وحیده کاهانی از دانش آموختگان موفق در زمینه فرش و وظایف دانش آموختگان سخن گفتند.

عبدالله احراری مشاور قالیکده نیز در این جلسه بر ضرورت تلاش بیشتر و بالاخص ضرورت تشکیل کمیته های تخصصی در گروه دانش آموختگان فرش تاکید و مقرر گردید ظرف 15 روز آینده کمیته های تخصصی فرش تشکیل گردد .
سایت قالیکده افتخار دارد که همواره در خدمت دانش آموختگان عزیز بوده و با اطلاع رسانی فعالیتهای دانش آموختگان انگیزه های بیشتری برای تداوم فعالیتهای انان ایجاد می نماید.

عبدالله احراری

منبع :