کلکسیون فرش

قالیچه تصویری قشقایی دوقزلو

شش بلوکی ، اوایل قرن بیستم ، اندازه 216 * 124 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :