کلکسیون فرش

قالیچه تصویری ایلات خمسه

استان فارس ، اندازه 138 * 197 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :