نقوش و طرح های فرش

شرحی بر فرش فارس!(بخش یازدهم)

 طایفه دره شوری:نام دره شور از نام محل ییلاق آن‌ها گرفته شده است اینان پس از ورود به فارس در این ناحیه سکونت کرده‌اند.


دره شور از محل سمیرم امروزه جزء مراکز ییلاقی این طایفه است.خان‌های دره شوری در سال‌های اخیر به زراعت و باغداری توجه زیاد کرده‌اند و گروهی زیاد از آن‌ها به زندگی یکجانشینی پرداخته‌اند. طایفه دره شوری یکی از طوایف پر جمعیت ایل قشقایی و مردم آن به داشتن و پرورش اسب شهرت دارند.
این طایفه با داشتن ۸۰۰۰ خانوار نسبت به طایفه کشکولی از اهمیت کمتری برخوردار است سوارکاران این ایل بسیار مشهورند.
دره شوری‌ها در تابستان در منطقه فارس در نواحی سمیرم و اسفندران پس از عبور از مرز وارد ایالت اصفهان می‌شوند.
و از طاغون تا حدود قمشه و گندمان را در اختیار می‌گیرند و در زمستان در حدود کازرون و ماهور می‌لاتی و نامور سکنی می‌گزیند.
اهمیت و شهرت این طایفه از نظر بافت بیشتر در بافت گلیم و گبه است شهرت آن‌ها در این دو دستبافته‌ چنان بوده که به سفارش بافت انواع بزرگ پارچه آن‌ها را نیز داشته‌اند ـ گلیم‌های دره شوری ریز بافت و نازک است. کار بافندگان این طایفه از نظر شیوة رنگ آمیزی به دلیل کوچ از قلمرو لر‌ها و نیز همجوار بودن در ییلاق‌ها و قشلاق‌ها با آنان بسیار به دستبافته‌های لری شباهت دارد. سبک رنگ آمیزی آن‌ها اساساً بر پراکندن لخته‌های یک دست رنگ‌های خالص و متضاد بر فضای خلوت و خالی از نقش و نگار ترنج‌ها و نیم ترنج‌ها و لچک‌های طرح لچک ترنج ـ نیم ترنج استوار است و هم چنین است پیروی از سبک خالص لچک و استفاده از رنگ‌های آبی کم رنگ که از جمله مشخصه‌های بارز گلیم‌های دره شوری (به خصوص گلیم‌های بزرگ پارچه) می‌باشد. به کارگیری اضلاع پلکانی پهن دو جانبه در ترنج‌ها و لچک‌ها و نیز طرح‌ خاص لچک ـ ترنج ساده در گلیم‌بافی و گبه بافی دره شوری متداول است که اینان نیز بر گرفته از دستبافته‌های لرهای فارس می‌باشد.
دسته بندی طایفة دره شوری:
وندا، لهرام کیحالی، طیب لو، ارجلو، قورد، جانبارلو، شاهین کیخالو، قره‌گچه لو، ندرلو، ارجلو، عمله، ایازکیخا، عمله آقا کیخا، عشیره لو، ‌روندولو، مصدلو، کربکش، خداوردی لو، علی مردان لو، عرب لو، ‌لکُ، همت علی کیخالو، طاهرکیخالو، حسینقلی کیخالو، اورجلو، خیرات لو، قره قالو، ‌ حاجی محمدلو، قابض لو، عثمان لو، چهارده چریک، عبدالسلیمان لو.

باتشکر از سمانه محسنی

 

منبع :