کلکسیون فرش

قالی خراسان

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 504 * 257 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :