کلکسیون فرش

قالیچه بندی بیرجند

استان خراسان ، 1950 میلادی ، اندازه 142 * 222 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :