کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی درخش

(خراسان) ، 1850 میلادی ، اندازه 114 * 182 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :