نواحی و مناطق قالی بافی

شرحی بر فرش فارس!(بخش سیزدهم)

 طایفه فارسی مدان:این طایفه از قدیم‌ترین طایفه‌های ایل قشقایی است که قبل از دیگر طوایف ترک زبان به فارس آمده‌اند و چون فارسی نمی‌دانستند، واژه «فارسی مدان» به آن‌ها اطلاق گردیده است.

طایفه فارس مدان سابقاً در پادنا ییلاق و در اطراف کوه گیسگان قشلاق می‌کردند و بعد اراضی سر مشهد و سپس منطقه دائین به آن اضافه شد.
امروزه گروه‌هایی از طایفه فارسی مدان در حوالی اراک و تهران زندگی‌ می‌کنند و پاره‌ای از آن‌ها هنوز به عراقی معروفند که به نظر می‌رسد بعد‌ها به فارس کوچیده‌اند. فارسی مدان‌ها به علت قدرت مرکزی و نفوذ و اعتبار مدیریت کلانتران خود با جود رقابت‌ها و اختلافات خویشاوندی کمتر دستخوش تجزیه و جدایی قرار گرفته‌اند .
این طایفه از ۴۰۰۰ خانوار تشکیل شده‌ است. از ویژگی‌های آن‌ها آشوبگری و جنگجو بودن آن‌ها است. آن‌ها تابستان در کوه‌های دنا و زمستان در بلوک خنج می‌گذرانند.
دسته بندی طایفة فارسی مدان:
قاسم لو ـ جامه بزرگی ـ قره مشاملو ـ کرانلو ـ ظهراب لو ـ دوغانلو ـ پاندران لو ـ مردانی ـ شیبانی ـ هاجان لو ـ گرجانی
و) طایفة صفی خانی:
این طایفه که برخی مورخین و محققین آن‌ها را به طایفه‌هایی که از کردستان کوچیده‌اند نسبت داده‌اند، اکنون دیگر استقلالی ندارند. تیره رحیم لو دیگر استقلال طایفه‌ای ندارد و اکنون این تیره از طایفه صفی خانی شناخته می‌شود، که ییلاق آن‌ها سر حد ۶ ناحیه و قشلاق آن‌ها خورموج است. محل ییلاق صفی خانی در سر حد ۴ ناحیه و قرارگاه قشلاق آن‌ها در حوالی فراشبند می‌باشد. این طایفه ۳۵۰۰ خانواری افرادی صلح طلبند که تابستان در دشت خسرو و شیرین و زمستان در بلوک افرز ساکنند.
دسته بندی طایفة صفی خانی:
عملی کردی ـ محمد زمان لوـ زیلائی ـ علی زارلو ـ کله خورلو ـ خوشاپلو ـ قرفری ـ خنجرلو ـ کرملو
ـ طایفة ایگدر:
امیرلو ـ عربلو ـ فیلی ـ شکرلو ـ عراقی ـ جوزالو ـ عمله ـ‌قره خانلو ـ قره قریونلو ـ میرزا خانلو
ـ طایفة رحیمی:
بیگلر ـ حاجیلو ـ بنیادلو ـ رضاخان لو ـ مردا ن لو
ـ طایفة قراچه‌ای:
طوسی ـ چهار دانگه ـ آل احمدی ـ گرمسیری ـ جلی ـ قروش

باتشکر از سمانه محسنی

منبع :